Toiminta-ajatus

Erilaiset maanrakennustyöt koskien niin yksityisiä kuin firmoja.

Toimintaa ohjaavat periaatteet

Tarvelähtöisyys
Palvelualttius
Joustavuus
Ystävällisyys
Luottettavuus
Yksilöllisyys
Jatkuvasti kehittyvä ammattitaito

Toiminan kehitys

Toimintaamme kehitetään jatkuvasti arvioimalla yrityksen toimintaa sisäisesti ja myös keräämällä asiakaspalautetta. Tulosten perusteella teemme tarpeelliset korjaukset toimintaamme siten, että pystyisimme vastaamaan asiakkaiden ja yrityksen muiden yhteistyötahojen tarpeisiin nyt ja jatkossa muuttuvissakin toimintaympäristöissä.

Yrityksen laatupolitiikan perusteet

Asiakkaiden tulee tuntea laatumme paremmaksi, kuin kilpailijoilla ja sen tulee täyttää hyvin heidän odotuksensa.

Yrittäjän on tunnettava laadulle asetetut tavoitteet ja sen on koettava voivansa vaikuttaa laadun tekemiseen ja tunnettava oma vastuunsa laatutavoitteiden saavuttamisessa.